Hodnotenie článku:

5
(10)

3D meranie a laserové skenovanie sú tie najmodernejšie technológie používané pre veľmi presné a rýchle zameranie objektov alebo priestorov do 3D. A hoci pomocou oboch technológií získate vo finále nejakú formu 3D modelu, tak technologický postup merania, jeho rýchlosť a presnosť sú veľmi rozdielne.

Čo je to 3D meranie?

3D alebo trojdimenzionálne meranie je spôsob zachytenia reálnej podoby nejakého fyzického objektu alebo priestoru pomocou množstva bodov, z ktorých každý obsahuje presné súradnice v osiach X, Y a Z.

3D meranie s Leica DISTO S910

Laserový 3D merač Leica DISTO S910 dokáže zamerať polohu každého bodu v súradniciach X,Y a Z.

Objekty zamerané v 3D formáte je možné následne spracovávať v špeciálnych softvéroch, kde sa z nameraných 3D dát vytvorí ich veľmi presná matematická reprodukcia, teda digitálny 3D model. V zásade platí, že čím je sieť nameraných bodov hustejšia, tým je výsledný 3D model presnejší a vernejšie tak odzrkadľuje realitu. No a práve rýchlosť a jednoduchosť merania je jedným z najvýznamnejších parametrov, ktoré odlišujú 3D merač od laserového skenera.

Okrem tvorby presných trojdimenzionálnych modelov, je táto technológia vhodná aj na pohodlné meranie ťažko dostupných objektov akými sú napríklad strechy domov alebo zameranie fasád budov ale často sa využíva aj pri zameraní inžinierskych stavieb ako mosty, tunely alebo iné

Na čo je 3D meranie užitočné?

 

Na to, aby ste svojim zákazníkom dokázali dodať veľmi kvalitnú službu alebo produkt výrazne rýchlejšie a s omnoho nižšími nákladmi. Predstavte si, že ste firma, ktorá vyrába kuchynské linky na mieru. Máte? No a teraz si predstavte steny v klasickom slovenskom paneláku, alebo staršom rodinnom dome. Žiadne pravé uhly, steny zvlnené nielen horizontálne ale aj vertikálne, rôzne výklenky a k tomu častokrát aj krivá podlaha.

 

Zameranie luxusnej kuchyne

Zameranie luxusnej kuchyne pomocou 3D merača Leica 3D DISTO.
Foto: instagram.com/nasonov_work/

 

Ak vyrábate kuchyne na mieru, tak sa očakáva, že po ich zmontovaní budú do priestoru kuchyne pasovať úplne presne. To úplne presne môže v praxi znamenať toleranciu v jednotkách milimetrov. No zameranie kuchyne s krivými stenami je klasickými meracími metódami extrémne prácne a časovo náročné. Musíte si vytvárať šablóny či rôzne meracie pomôcky, pomocou ktorých zisťujete skutočnú hodnotu uhlov v rohoch miestností alebo obkresľujete bubny na stenách, aby ste si vytvorili presnú šablónu pre zarezanie kuchynskej dosky.

 

No a teraz si predstavte, že všetky rohy, steny, výšky, šírky zameriate pomocou laserovej technológie do 3D formátu za 15 minút. (3D merač). Alebo si predstavte, že stlačením jediného tlačidla získate za menej ako 3 minúty kompletný 3D sken celej miestnosti, teda niekoľko miliónov bodov, z ktorých každý nesie informáciu o svojej polohe v osiach X, Y a Z (laserový 3D skener).

 

Atypická kuchynská linka zameranie

Ani takáto veľmi atiypická kuchynská linka nie je pre 3D merač žiaden problém.
foto: instagram.com/leicadistoturkiye/

 

Takto získané 3D dáta potom už len v kompatibilnom CAD softvéri skontrolujete, upravíte pre svoje potreby a môžete rovno posielať do CNC linky, ktorá vám kuchynskú dosku zareže s milimetrovou presnosťou aj pre tú najkrivšiu stenu.

 

3D postprocessing

Spracovanie nameraných 3D dát so zameranie kuchyne.
foto: instagram.com/granitstone_concept/

P2P vám uľahčí prácu aj keď nepotrebujete 3D

Kľúčom k 3D meraniu je P2P technológia, čo je skratka z anglického Point-to-Point, teda meranie od bodu k bodu, ak chceme byť doslovní. Hoci to najviac, čo vďaka P2P získate je 3D model v DXF formáte, tak výhody tejto revolučnej technológie sa dajú veľmi efektívne použiť aj na iné, jednoduchšie typy meraní.

Princíp fungovania Point-to-point technológie je pomerne jednoduchý, no je za ním roky vyvíjaná špičková technológia. P2P v Leica DISTO S910 funguje tak, že 3D merač dokáže určiť presné súradnice v osiach X, Y a Z pre každý meraný bod. Ak máte takéto údaje pre dva body, tak DISTO dokáže vypočítať ich vzájomné vzťahy ako je priama vzdialenosť, výškový rozdiel, uhol ktorý medzi sebou zvierajú a tiež priama horizontálna vzdialenosť.

Mernaie pomocou P2P technológie

Vďaka revolučnej P2P (Point-to-point) technológií dokáže laserový merač Leica DISTO určiť polohu akéhokoľvek bodu v 3D súradniciach.

Čo tým v praci získate? Ak máte skúsnosť s meraním pomocou bežného laserového diaľkomeru, tak viete, že pri každom meraní musíte diaľkomer umiestniť na počiatočný bod merania a zacieliť na koncový bod, čo musí byť miesto, od ktorého sa môže svetlo lasera odraziť. Pri bežných meraniach v interiéroch nie je takýto spôsob až takým veľkým problémom.

Skúste sa však postaviť pred 9. poschodový panelák a zamerajte jeho výšku, šírku, spočítajte plochu fasády, potom zamerajte stavebné otvory ako okná alebo balkóny a nakoniec ich odrátajte od celkovej plochy. Je to robota na niekoľko hodín. Alebo sa s bežným laserovým diaľkomerom postavte pred rodinný dom a zamerajte plochu jeho členitej strechy. Nemožné.

 

 

 

Zameranie fasády do 3D

Meranie plochy fasády? S 3D meračom vybaveným P2P technológiou je to otázka niekoľkých minút.

S 3D laserovým meračom dokážete tieto komplikované merania zrealizovať rýchlo, efektívne a presne. Pri meraní fasády domu úplne stačí ak z jednej pozície zameriate štyri rohy budovy a získate pomerne presný údaj o celkovej ploche. Stačí vám na to niekoľko minút. Rovnako rýchlo zameriate aj plochu strechy.

Pre tých, ktorí spracúvajú merania a pripravujú svoje projekty pomocou niektorého z CAD softvérov je tu možnosť akékoľvek merania ukladať ako 3D modely vo formáte DXF. Postup je úplne rovnaký ako pri bežnom meraní s laserovým diaľkomerom, teda zacielite laser na bod, ktorý chcete mať vo finálnom 3D modely a odmeriate. Pri takomto type merania nevidíte priamo na displeji merača žiadnu nameranú hodnotu ani čiastkový výsledok, pri 3D meraní ide primárne o zber dát, teda presných súradníc všetkých dôležitých bodov. Ich vzdialenosti či iné väzby získate pri postprocessingu v AutoCAD-e alebo inom CAD softvéri.

Akým prístrojom získavať 3D dáta

Skôr než začnete zameriavať objekty alebo priestory do 3D, musíte sa rozhodnúť či tým vhodným prístrojom pre vaše potreby je laserový 3D merač alebo 3D skener. Hoci výsledkom merania pomocou oboch technológií je presný 3D model priestoru, zásadný rozdiel je v tom akým spôsobom tieto dáta získate, aké množstvo ich získate a aké budú presné. Pri investícii do novej technológie je veľmi dôležitým faktorom pri rozhodovaní obstarávacia cena, pre základnú orientáciu v tom, aké sú ceny 3D meračov technológií vám pomôže táto tabuľka:

3D merač vs. laserový skener cena

Ručný 3D merač

Ručný 3D merač

1 599 EUR

DO OBCHODU

Automatický 3D merač

Automatický 3D merač

6 700 EUR

VIAC INFO

Laserový 3D skener

Laserový 3D skener

18 000 EUR

VIAC INFO

Leica DISTO S910 – manuálny 3D merač

 

Laserový 3D merač je veľmi jednoduchý, dostatočne efektívny, relatívne presný a lacný prístroj pre 3D merania. Najpopulárnejším modelom na trhu je Leica DISTO S910, čo je prístroj s rozmermi a funkcionalitou bežného laserového diaľkomeru, do ktorého sa však švajčiarskym inžinierom podarilo dostať high-end technológie doteraz používané výlučne v sofistikovaných geodetických prístrojoch. S910 meria laserom vzdialenosti až do 300 metrov s presnosťou 1 mm, má zabudovanú kameru, Bluetooth rozhrania aj WiFi, no jeho hlavná výhoda sa volá 3D meranie.

 

3D merač Leica DISTO S910

Leica DISTO S910 má rozmery aj dizajn ručného laserového merača, no dokáže to, čo žiadny iný diaľkomer na svete.

Je to totiž jediný ručný laserový merač na svete, ktorý dokáže jednoduchým meraním pomocou lasera určiť presné súradnice meraného bodu v osiach X,Y a Z. Znie to možno banálne, ale v praxi to dokáže neuveriteľné zefektívniť prácu a ušetriť množstvo času. Vďaka takémuto ručnému 3D meraču totiž dokážete z jedného miesta veľmi rýchlo a pohodlne odmerať celú plochu fasády, alebo rozmry a plochu strechy. To žiadny iný ručný laserový merač nedokáže.

 

Leica DISTO S910 rez

%

Naše hodnotenie Leica DISTO S910

Výhody

 • P2P technológia
 • Vynikajúca cena
 • Rozmery
 • Univerzálnosť
 • Jendoduchosť ovládania
 • Zabudovaná kamera
 • Dlhá výdrž batérie
 • Laser je aj s príslušenstvom dodávaný v praktickom kufríku Leica

Nevýhody

 • Obmedzenie na 30 bodov v jednom DXF súbore

 • Manuálne cielenie

Leica 3D DISTO – automatický 3D merač

 

Vyšším levelom laserového 3D merania je model Leica 3D DISTO, ktorého základný princíp fungovania je úplne identický s meračom DISTO S910 no líši sa v tom, že je na rozdiel od lacnejšej verzie vybavený motormi a to mu dáva viacero výhod. Tak predovšetkým je 3D DISTO vďaka zabudovaným motorom výrazne presnejšie. Kým 3D merač Leica DISTO S910 má výrobcom deklarovanú presnosť určenia polohy bodu v súradniciach X, Y, Z (nemýliť s meraním dĺžky laserom) 10mm na 10m, tak 3D DISTO dosahuje presnosť 1mm až do vzdialenosti 50 metrov.

 

Meranie kuchyne s Leica 3D DISTO

Ďalšou veľkou výhodou motorického pohonu je spôsob ovládania a automatické meracie aplikácie. 3D DISTO sa ovláda pomocou štandardného tabletu, na ktorý stačí nainštalovať ovládaciu aplikáciu a bezdrôtovo prepojiť s 3D meračom. Zabudovaná kamera v 3D DISTO prenáša do aplikácie obraz miesta na ktoré laser práve cieli a vy priamo na tablete označujete body,ktoré chcete odmerať.

Tým najväčším benefitom Leica 3D DISTO sú však automatické aplikácie. Ide o spôsob merania, ktoré zrealizuje prístroj celkom sám, stačí ak mu nastavíte základné parametre. Najpoužívanejšou automatickou aplikáciou je takzvané skenovanie miestnosti. Ten výraz je z technického pohľadu možno trošku nepresný, pretože skenovanie je trochu odlišná technológia, ale je to najvýstižnejší popis toho, čo 3D merač robí.

3D merač Leica 3D DISTO

Skenovanie stien

Takže pri skenovaní stien si môžete nastaviť či chcete aby 3D DISTO vyhotovilo vertikálny, horizontálny alebo plošný sken steny. Pri horizontálnom aj vertikálnom skenovaní vytvorí 3D merač presnú líniu z veľkého množstva bodov, ktorej výsledkom je DXF súbor s veľmi presným obrazom zakrivenia steny. Detailnosť takéhoto skenovania je daná nastaveným rastrom, teda rozostupom jednotlivých meraných bodov.

 

3D meranie steny

Presné zameranie steny kuchyne pomocou Leica 3D DISTO.

 

Ak potrebujete veľmi presný sken steny, tak nastavíte aby 3D DISTO zameralo bod na stene každých 5 mm. Na stene s dĺžkou 3 metre tak 3D DISTO zameria a do DXF súboru uloží celkovo 600 bodov, vďaka ktorým dokážete veľmi presne zachytiť všetky nerovnosti, bubny, ale aj rôzne výklenky a niky. Ak si napríklad nastavíte sken steny vo výške, v ktorej bude osadená pracovná doska kuchynskej linky, tak získate veľmi presný 3D model zakrivenia steny, vďaka ktorému potom viete zarezať tvar pracovnej dosky s milimetrovou presnosťou.

%

Hodnotenie Leica 3D DISTO

Výhody

 • Autoamtizované meracie funkcie
 • Vysoká presnosť 3D merania
 • Ovládanie a cielenie pomocou tabletu
 • Neobmedzená veľkosť/počet bodov v DXF súbore
 • Rýchle a jednoduché skenovanie stien

Nevýhody

 • Väčšie rozmery a hmotnosť

Laserový 3D skener

Zákazníci sa nás často pýtajú aký je vlastne rozdiel medzi 3D meračom a laserovým skenerom. Nuž, ak by sme povedali že dosť veľký, tak by to nebola celkom pravda. Laserový skener nie je že iná liga, to je úplne iný šport, navyše odohrávajúci sa v inej galaxii. Ale tak čisto technicky môžeme začať tým ako vlastne skener meria.

 

Laserový skener Leica BLK360

 

Ak ste čítali pozorne, tak viete že pri meraní s 3D meračom musíte zacieliť a odmerať každý jeden bod samostatne, výnimkou sú len automatické aplikácie, ktoré dokáže 3D DISTO. V každom prípade DXF súbor vytvorený pomocou 3D merača obsahuje desiatky maximálne stovky bodov.

Súbor, ktorý získate pomocou laserového skenera obsahuje milióny, presnejšie desiatky miliónov bodov. Kým s 3D meračom budete tie desiatky bodov merať možno desiatky minút, tak 3D skener odmeria milióny bodov za 3 minúty. Ako je to možné?

Takto nejako funguje 3D skener Leica BLK360. Len rýchlejšie, oveľa rýchlejšie.

3D skener používa technológiu extrémne rýchlo rotujúceho zrkadla, ktoré láme laserový lúč vychádzajúci zo skenera. V princípe meria bod za bodom podobne ako 3D merač Leica DISTO, rozdiel je v rýchlosti. A tá je šialená. Laserový skener Leica BLK 360 dokáže za jednu sekundu odmerať 360 000 bodov. To je 21 600 000 bodov za minútu a 64 800 000 za 3 minúty. Práve tie 3 minúty potrebuje skener Leica BLK 360 na to, aby sa pritom ako meria bod za bodom neuveriteľnou rýchlosťou otočil okolo svojej osi, čím vytvorí dokonalý 360° sken.

 

Rýchlosť merania 3D skenera (počet bodov)

Za sekundu

Za minútu

Za 3 minúty

Ako funguje laserový skener?

Spôsob fungovania laserového skenera najlepšie vysvetľuje toto video, na ktorom vidíte najmenší, najľahší a cenovo najdostupnejší laserový skener Leica BLK360.

 

 

Skener Leica BLK360 je revolučný nielen svojimi rozmermi a cenou, ale aj jednoduchosťou používania a spracovania dát. Na ovládanie slúži špecializovaný softvér ReCap Pro vyvinutý v spolupráci s legendárnou softvérovou spoločnosťou Autodesk. Ako ovládacie rozhranie pre skener BLK360 odporúča Leica používať tablet iPad Pro. Aplikácia Autodesk ReCap Pro počas samotného skenovania okamžite filtruje a registruje skenované dáta a tie sú okamžite k dispozícii pre postprocessing v CAD, BIM, VR alebo AR aplikáciách.

Okrem samotného skenovania dokáže laserový skener Leica BLK360 vytvárať panoramatické snímky skenovaných priestorov alebo objektov alebo aj kalibrované sférické snímky.

%

Hodnotenie Leica BLK360

Výhody

 • Zaznamená všetky povrchy a objekty nachádzajúce sa vo viditeľnom rozsahu
 • Vysoká rýchlosť skenovania
 • Najmenší a najľahší 3D skener na svete
 • Užívateľsky veľmi prívetivé ovládanie
 • Rýchle spracovanie skenovaných dát
 • 3 kamery pre záznam panoramatických snímok skenovaného miesta

Nevýhody

 • Vyššia cena v porovnaní s 3D meračom

 • Horšie výsledky pri skenovaní čiernych povrchov

Ako sa vám páčil tento článok?

Kliknite na hviezdičky

Tento článok hodnotilo 10 ľudí a získal priemerné hodnotenie 5/5

Tento text ešte nikto nehdonotil.

Máme pre Vás darček:
ZĽAVA 50% na Leica DISTO

Nechajte nám svoju emailovú adresu a my vám raz za mesiac pošleme náš e-magazín s tipmi na zaujímavé články a k tomu kód na
50% zľavu na laserový merač Leica DISTO One.

 

Vaša registrácia prebehla úspešne. Ďakujeme.

Váš zľavový kód: ONE2905

Kód na 50% zľavu môžete uplatniť pri nákupe laserového merača Leica DISTO ONE v intenetovom obchode www.GEOSHOP.sk

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close