Infraštruktúra inžinierskych sietí, teda rozvody elektriny, plynu, optické káble, vodovodné potrubia je dôležitou súčasťou ekonomického zdravia krajiny. Rozvoj mesta integruje viaceré komunikačné technológie a internet vecí na riadenie ich aktív.
Tieto inteligentné mestá rastú enormným tempom, spoliehajúc sa na väčšie a zložitejšie siete verejných služieb, ktoré pomáhajú stimulovať ich rýchly rast. Zatiaľ čo starnúce mestá sa snažia udržať existujúcu infraštruktúru alebo nájsť priestor pre nové zariadenia. Na udržanie týchto životne dôležitých prevádzok, opráv a modernizačných programov je potrebné vykonať obrovské množstvo pouličných prác – výkopov. Len v UK sa ročne vykonáva 1,5 milióna pouličných výkopových prác.

Bezpečné vyhľadávanie inžinierskych sieti

Vykonanie akéhokoľvek výkopu nevyhnutne znamená dostať sa do tesnej blízkosti podzemných vedení a inžinierskych sieti. Malo by sa zvážiť poznanie presného umiestnenia všetkých podzemných inžinierskych sietí pred a počas procesu výkopu.
Prepichnutie alebo poškodenie ochranného plášťa okolo vedenia spôsobí narušenie, oneskorenie projektu a značné náklady na opravu.
Viac ako polovica všetkých narušení rozvodných sietí pripadá na elektrické káble, pričom väčšina z nich je spôsobená minibagrami, pneumatickými zbíjačkami alebo kovovými ručnými nástrojmi. Táto nebezpečná kombinácia zahŕňa najvyššie riziko pre každý výkopový tím a preto, aby sa predišlo akýmkoľvek havarijným, či dokonca až smrteľným situáciám, je nevyhnutné podzemné inžinierske siete ešte pred začatím výkopových prác dôsledne lokalizovať.

   Vyhľadávanie podzemných vedení

Detekovanie podzemných inžinierskych sietí vyžaduje použitie rôznych metód a vyhľadávačov, aby sa prispôsobili rôznym situáciám. Existujú rôzne technológie, ktoré môžu byť použité na detekciu inžinierskych sietí pod povrchom. Keďže každá technológia má svoje vlastné výhody, najlepšie riešenie je vždy najflexibilnejšie. Dve hlavné technológie, ktoré sa používajú na nedeštruktívnu lokalizáciu rozvodných sietí, sú: 

Elektromagnetická indukcia (EML) a pozemný penetračný radar (GPR). Obe technológie sú cenovo dostupné a vďaka svojim rozmerom a ovládaniu aú aj užívateľsky veľmi prívetivé.

Spoločnosť Leica Geosystems ponúka produkty na detekciu podzemných sietí, ktoré využívajú obe technológie. Ako si vybrať vyhľadávač podzemných vedení, ktorá technológia alebo produkt je tým správnym pre vaše potreby závisí od typu aplikácie a typov detekovaných inžinierskych sietí. 

Tri najdôležitejšie rozhodovacie kritériá pre výber správneho vyhľadávača vedení sú:

 1. Materiál, z ktorého je vyrobená rozvodná sieť alebo v ktorom je vedená
 2. Vnútro vedenia (duté alebo nie)
 3. Účel detekcie

Detekcia elektrických káblov pred výkopom

Ak je vaším účelom detekovať elektrické káble a vedenia alebo špecifický napájací kábel, mali by ste použiť elektro magnetický vyhľadávač. Vo väčšine prípadov sú elektrické káble vedené v dutých chráničkách, ktoré komlikujú ich presnú lokalizáciu. Poškodenie napájacích káblov je nielen drahé, ale čo je dôležitejšie, aj veľmi nebezpečné. Ak je účelom detekcie káblov zabrániť ich poškodeniu počas výkopu, najlepšou voľbou je lokalizácia pomocou elektromagnetického vyhľadávača, pretože ide ľahko ovládateľný a praktický prístroj. Séria Leica DD220  poskytuje rýchle a presné umiestnenie káblov a uľahčuje detekciu pomocou najmodernejšieho spracovania digitálneho signálu

Sledovanie trasy elektrického kábla

Ak je účelom vyhľadávania inžinierskej siete sledovať trasu elektrického kábla na dlhú vzdialenosť, za účely mapovania, tak najvhodnejším produktom je vyhľadávač Leica Ultra. Kompas na displeji vyhľadávača zobrazuje umiestnenie napájacieho kábla a jeho smeru. Leica Ultra môže byť tiež pripojená k GPS prístroju  Leica Zeno 20 GIS Collector pre jednoduché určenie presnej polohy káblov. Pomocou softvéru Leica DX Manager Mapping Software budú umiestnenia káblov nahrané do cloudu a môžu byť analyzované v reálnom čase v kancelárii. S kombináciou prístrojov Leica Ultra, Zeno 20 a DX Manager Mapping môžu používatelia lokalizovať podzemné elektrické káble a iné inžinierske siete rýchlo, presne a efektívne .

 

Leica Ultra

Integrácia inteligentného spracovania signálov z podzemných vedení prepojená s unikátnymi flexibilnými prevádzkovými režimami, to je Leica Ultra.

 

 

Vyhľadávač vedení Leica ULTRA

Detektor podzemných vedení Leica ULTRA

 • Konfigurácia pre náročné prostredie
   Lokátor Leica ULTRA môže byť nakonfigurovaný pre rôzne projektové prostredia a má k dispozícii viac ako 100 programovateľných prevádzkových frekvencií. Programové režimy môžu prispôsobiť antény tak, aby poskytovali vyššiu presnosť a opakovateľnosť.

 • Najlepšie frekvencie v preťaženom prostredí
  Pri práci v preťažených prostrediach obsahuje prístroj Leica ULTRA meranie okolitého prostredia (AIM), ktoré digitálne analyzuje okolitú oblasť pre hluk a odporúča najlepšie frekvencie pre presné sledovanie inžinierskych sietí.

 • Sledujte podzemné vedenia aj cez prekážky
  Vždy sa vyskytne situácia, keď sa detekovaná rozvodná sieť nachádza v blízkosti alebo pod prekážkou. Pri meraní pomocou ofsetu lokalizuje Leica ULTRA cieľové vedenie, ak nie je priamo prístupný zhora. Funkcia využíva dostupné údaje na odhad horizontálnej a vertikálnej (hĺbkovej) vzdialenosti.

 • Prepojte lokalizátor s generátorom signálu
  Priamo z lokátoru s najmodernejším komunikačným spojením medzi lokátorom Leica ULTRA a generátorom signálu. Už žiadne prechádzky od sledovacej čiary k vysielaču signálu, jednoducho upravte nastavenia automaticky.

 • Jasný prevádzkový displej
  Jasný grafický LCD displej s automatickými smerovými šípkami. Zabezpečte spoľahlivé a rýchle sledovanie vo všetkých prevádzkových podmienkach, či už vo dne alebo v noci, s veľkým podsvieteným displejom.

 • Integrácia GNSS a GIS
  Riešenie jednostupňového zberu údajov pre mapované aplikácie alebo geodetické aplikácie. Leica ULTRA sa integruje so zariadeniami na zber údajov GNSS alebo GIS.

Leica ULTRA Locator

Leica ULTRA je precízny nástroj na lokalizáciu podzemných vedení, ktorý je konfigurovateľný pre širokú škálu aplikácií s použitím 100 prispôsobiteľných frekvencií a ukazovateľom smeru k uloženiu vedenia pomocou šípok vľavo/vpravo a kompasu priamo na displeji, pričom dokáže určiť aj smer vedenia elektrických káblov.

Leica ULTRA Advanced Locator

Leica Ultra Advanced má rovnaké funkcie ako Leica Ultra Locator, avšak naviac obsahuje benefity ako pripojenie Bluetooth na priame prepojenie s generátorom signálu, či meranie hĺbky uloženia vedení.

Leica ULTRA Generátor signálu

Rad Generátorov signálu Leica Ultra poskytuje najvyšší stupeň flexibility, výkonu a trvanlivosti, aby vyhovoval vašim potrebám lokalizácie. Štandardné modely ponúkajú viac frekvencií sledovania, ktoré je možné konfigurovať pre rôzne špecifické úlohy a ktoré sú dostupné vo variáciách 5 W alebo 12 W. 12 W zdokonalený model má naviac Bluetooth spojenie s lokalizátorom, ktoré umožňuje obsluhe ovládať generátor signálu priamo z lokalizátora Ultra Advanced Locator.

Georadar pre vyhľadávanie inžinierskych sieti

Ako však vyhľadávať nekovové inžinierske siete, ako sú optické vlákna, plastové vodovodné vedenia alebo betónové rúry odpadov a kanlizácií? Pre takéto situácie má Leica Geosystems vo svojom portfóliu unikátny georadar Leica DS2000.

Leica DS2000

Georadar Leica DS2000

 

Georadar alebo GPR (z ang. Ground Penetrating Radar) je metóda, ktorá pomocou radarových vĺn mapuje obsah pod povrchom zeme. Výsledkom je snímka, na ktorej sa nachádza bočný prierez podložím. Technológia GPR využíva vysokofrekvenčné rádiové vlny, ktoré sa odrážajú od prekážky iného materiálového zloženia než okolité podložie (napr. kameň, kosti, elektrické káble…) a následne ich zachytáva prijímacia anténa ako odrazený signál, vďaka čomu získate úplne presný obraz o tom, čo sa nachádza pod zemou.

Radargram georadaru Leica

Rozhranie ovládacieho softvéru georeadaru Leica (vľavo) a radargram kostry.

Georadar s dvomi anténami

Jedným z najdostupnejších a užívateľsky najprívetivejších georadarov je model Leica DS2000. Na samotnú detekciu využíva DS2000 dve prijímacie antény, ktoré zachytávajú odrazený signál. Signál môžu odraziť najrôznejšie objekty, ako napr. betónová či železná platňa, potrubie, optické káble, poprípade komplikovanejšie štruktúry ako kosti alebo doposiaľ neodhalené podzemné priestory. V podstate sa jedná o akýkoľvek objekt, ktorý sa svojou štruktúrou odlišuje od priľahlého okolia. Pre objekty do 2,5 m je primárne určená 250 MHz anténa a pre objekty od 2 – 5 metrov je určená 700 MHz anténa. Okrem objektov je možné lokalizovať aj štrukturálne zmeny materiálu akými sú napríklad trhlina alebo kanálová šachta.

Pri priemernej rýchlosti skenovania 5 km/hod. dokážete veľmi rýchlo zmapovať aj väčšiu plochu a môžete si byť istý, že ste neprišli o žiaden detail, nakoľko kadencia snímania je pri základnom nastavení pre každý kanál až 512 vzoriek na snímku. DS2000 teda využíva už spomenuté dva radary s frekvenciami 250 MHz a 700MHz, vďaka čomu získate dve radarové snímky – jeden preniká do väčšej hĺbky no neposkytuje tak jemné detaily detekcie, druhý má síce menší hĺbkový rozsah, ale podzemné objekty dokáže zobraziť veľmi detailne. 

Dve alebo štyri kolesá

Leica DS2000 je dostupný ako dvojkolesová a štvorkolesová verzia. GPR Leica sa dodáva ako kompaktný set, ktorý stačí rozložiť, nastaviť výšku ovládacieho madla a stroj je pripravený na prácu. Leica dodáva ako ovládacie rozhranie k DS2000 odolný tablet Panasonic Toughpad, no bez problémov je možné používať iný typ tabletu resp. notebooku, podmienkou je len, aby bol vybavený ethernet portom a OS Windows. Ďalším voliteľným príslušenstvom je GNSS anténa.

Leica DS2000 modely georadaru

Georadar Leica DS2000 sa dodáva vo vezii s dvoma alebo štyrmi kolesami.

Samotná detekcia prebieha tak, že cez ovládací softvér Overture si nastavíte dĺžku a šírku oblasti a potom už len prechádzate s radarom v paralelných líniách, pričom na displeji vidíte ich hranice. V prípade, že máte verziu s GNSS anténou, tak stačí jednoducho zapnúť radar a o záznam polohy resp. tracking sa postará GPS anténa. Pri detekovaní je potrebné, aby bol radar, teda spodná časť DS2000 v priamom kontakte s povrchom, teda radar sa šúcha po zemi, asfalte, betóne atď.

Výstupom z detekcie sú dáta vo formátoch DAT, SHP a DXF, ktoré je následne možné spracovávať v CAD softvéri. Leica DS2000 je kompaktný, ľahko prenosný a nasaditeľný pozemný georadar využívajúci robustnosť, kvalitu údajov a intuitívnosť pre bezkonkurenčné mapovanie a lokalizáciu podzemných vedení.

Hlavné výhody georadaru DS2000

Vynikajúca manévrovateľnosť
veľká, pohodlná rukoväť uľahčuje tlačenie a ťahanie, veľké kolesá pre lepšiu kontrolu a vyvážené rozloženie hmotnosti poskytujú minimálny odpor

Robustnosť
georadar DS2000 je navrhnutý a postavený tak, aby odolal najdrsnejším podmienkam a je vhodný na použitie v každom type terénu

Kvalita dát
veľká šírka detekovaného pásma ponúka najvyššie rozlíšenie, najväčší dynamický rozsah pre najlepšiu hĺbku prieniku a dvojhlavový snímač integrujúci ultraširoké pásmové antény ( 250 MHz a 700 MHz ).

Intuitívnosť
stačí stlačiť tlačidlo Štart a získať najvyšší výkon bez potreby vykonania kalibrácie alebo úpravy iných manuálnych nastavení.
Výsledky ihneď k dispozícii priamo na mieste: systém automaticky sleduje polohu radaru pomocou GPS. Všetky získané údaje je možné exportovať do CAD a GIS a reporty z lokalizácie je možné vytvárať priamo na mieste.

GNSS doplnková anténa
pre záznam polohy tzv. Tracking a následné spracovanie údajov na PC

2 polarizačné antény
2 antény s dvomi rozdielnymi frekvenciami pre lepšie rozlíšenie objektov v rôznych hĺbkach

Online spojenie s totálnou stanicou
prepojenie s totálnou stanicou pre maximálny záznam a zber dát

Radarový detektor Leica DS2000 lokalizuje všetky potencionálne hrozby, vrátane nevodivých potrubí a optických vlákien, čím sa zvýši bezpečnosť znížením rizika náhodného zásahu do podzemných sietí. Zvýšenie bezpečnosti, zrýchlenie prác a zníženie nákladov so schopnosťou zabrániť nežiadúcim výpadkom energií pri zhromaždení ešte viac informácií ako doteraz, to všetko je Leica DS2000, ktorý zdokonaľuje vaše podnikanie tým, že ho robí bezpečnejším, rýchlejším a hlavne omnoho efektívnejším.

Ako sa vám páčil tento článok?

Kliknite na hviezdičky

Tento článok hodnotilo 12 ľudí a získal priemerné hodnotenie 4.7/5

Tento text ešte nikto nehdonotil.

Máme pre Vás darček:
ZĽAVA 50% na Leica DISTO

Nechajte nám svoju emailovú adresu a my vám raz za mesiac pošleme náš e-magazín s tipmi na zaujímavé články a k tomu kód na
50% zľavu na laserový merač Leica DISTO One.

 

Vaša registrácia prebehla úspešne. Ďakujeme.

Váš zľavový kód: ONE2905

Kód na 50% zľavu môžete uplatniť pri nákupe laserového merača Leica DISTO ONE v intenetovom obchode www.GEOSHOP.sk

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close