Dnes je letný slnovrat, čo je ten okamih kedy máme na severnej pologuli najdlhší deň v roku a začína nám astronomické leto. Tých +34°C na teplomery tomu vcelku zodpovedá. Intenzívne slnečné svetlo však spôsobuje, že lasery našich meracích strojov jednoducho nie je vidieť. Prečo tomu tak je?

Rotačné alebo čiarové lasery sú meracie technológie, ktoré využívajú svetlo lasera na to, aby vytýčili presnú horizontálnu alebo vertikálnu líniu. No aj táto skvelá technológia, ktorá neuveriteľne zefektívňuje niveláciu pri stavebných prácach má jednu slabinu. Laser nie je na priamom slnečnom svetle vidieť. Je možné, že sa stretnete s predajcami, ktorí vám budú tvrdiť, že práve ich lasery sú na slnku bez problémov viditelné. Toto tvrdenie vydrží presne do okamihu, kým ten ich laser postavíte na priame slnečné svetlo, zapnete ho a … neuvidíte vôbec nič.

Prečo laser na slnku nevidíme?

Zjednodušená odpoveď je, že počas letných dní dopadá na severnú pologulu slnečné svetlo, ktoré je výrazne intenzívnejšie ako svetlo emitované laserom. Slnko laser jednoducho vymaže, pretože svieti silnejšie. Je pritom jedno aký typ laseru používate a je jedno aká je to značka. V exteriéry na priamom slnečnom svetle z laserového svetla neuvidíte vôbec nič. Skúste zasvietiť svetlom baterky na stenu zaliatu silným slnečným svetlom a uvidíte čo uvidíte.

Laser Leica Lino zeleny

Je zelený laser vidieť lepšie?

Áno, v ideálnom prostredí je svetlo zeleného lasera 4x viditelnejšie ako to červené. Tento pomerne výrazný rozdiel je spôsobený tým, ako ľudský mozog interpretuje rozdielne vlnové dĺžky. Poučka hovorí, že: Viditelné svetelné spektrum je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 380 nm po 780 nm. Za hranicami viditelného svetelného spektra sa nachádza ultrafialové a infračervené žiarenie, ktoré už ľudský zrak zachytiť nedokáže. Ale späť k meracej technike. Rotačné lasery Leica Rugby využívajú laserové diódy s vlnovou dĺžkou 635 nm, na rovnakej vlnovej dĺžke pracujú aj líniové lasery Leica Lino. Špeciálne, zelené lasery Leica Rugby 640G využívajú diódy s vlnovou dĺžkou 520nm, teda emitujú svetlo, ktoré je pre ľudské oko 4x lepšie viditeľné ako to červené. To všetko platí pre ideálne podmienky, ak však na laserovú líniu dopadá intenzívne slnešné svetlo, tak je úplne jedno či je zelená alebo červená. Na vzdialensoť väčšiu ako 2-3 metre jednoducho nebude vidieť nič.

Viditelne spektrum

Riešenie je jednoduché

Volá sa laserový prijímač a ide o zariadenie, ktoré dokáže zachytiť svetlo emitované laserom aj v situáciách, kedy je laser pre ľudské oko neviditeľný. Vďaka laserovému prijímaču je možné s líniovým laserom Leica Lino pracovať na vzdialensoť až 80 metrov a s rotačným laserom Leica Rugby 880 až na extrémnych 1 350 metrov. A to aj na priamom intenzívnom slnku počas letného slnovratu.