Vidieť čiaru rotačného alebo líniového lasera na priamom slenčnom svetle je nemožné. Prečo je to tak a ako tento problém riešiť?

preèítajte si viac