Originál Leica DISTO dokázal merať na vzdialenosť 30 metrov s presnosťou 3.2 mm. Ovládanie bolo už vtedy také jednoduché ako dnes…

preèítajte si viac