Dnešné laserové merače sú vybavené takým veľkým množstvom rôznych výpočtových funkcií, že aj keď s meračom pracujete každý deň, tak je nemožné využívať všetky funkcie pravidelne. A ako to už býva, čo človek nepoužíva denne, to zabudne ovládať. V takej situácií máte dve možnosti, buď začnete listovať v manuály a pracne hľadať ako sa s tým meračom vlastne meria, alebo to skúsiť intuitívne. Prvá možnosť je zdĺhavá a vôbec, kto by čítal manuál, pri tej druhej je zas šanca na úspech pomerne nízka.

Pokiaľ používate laserový merač Leica DISTO s farebným displejom, tak sa môžete spoľahnúť na integrovanú HELP funkciu, ktorá priamo na displeji zobrazí ako a na čo sa daná funkcia využíva. Ako to funguje? V nastaveniach laserového merača, alebo v menu, do ktorého sa dostanete stlačením tlačidla FUNC nájdete v pravom spodonom rohu dipleja žltý otáznik. Stlačením príslušného tlačidla sa na displeji zobrazí prehľadný piktogram, z ktorého je okamžite zrejmé čo sa danou funkciou meria a ako pri meraní postupovať.

 1. Kurzorom sa presuniete nad ikonu funkcie, ktorej význam chcete zistiť
2. Použite žltý otáznik
3. Na displeji sa zobrazí obrázok s nápovedou čo a ako sa dá s touto funkciou merať.

Predstavte si, že ste svoje DISTO nepoužívali dlhšiu dobu a nie ste si celkom istý ako sa správne používa napríklad taký Smart Horizontal Mode. Pomocou šípok sa kurzorom v menu dostanete nad ikonku pre aktivovanie tejto funkcie a stlačíte spomínaný žltý otáznik. Okamžite sa na dispelji zobrazí takýto obrázok.

Laserový merač Leica Smart Horizontal ModePiktogram znázorňujúci použitie funckie Smart Horizontal Mode je
v laserovom merači prispôsobený rozmerom displeja

Úplne rovnako funguje HELP aj keď ste v nastaveniach laserového merača a neviete aké nastavenie sa pod ktorou ikonkou skrýva. Vtedy opäť stačí použiť žltý otáznik a obrázok na dipleji vám napovie.

Leic aDISTO s910 kalibrácia

Laserové merač Leica DISTO vybavené funkiou HELP:
Leica DISTO D410
Leica DISTO D510
Leica DISTO D810
Leica DISTO S910