Viete aký presný je váš laserový merač? Týmto spôsobom to ľahko overíte.

Viete aký presný je váš laserový merač? Týmto spôsobom to ľahko overíte.

Presnosť laserového merača je údaj, ktorý väčšina výrobcov udáva na základe testov v laboratórnych podmienkach, teda pri meraní na plochu s ideálnou reflexivitou, pri optimálnej teplote a za optimálnych svetelných podmienok. Takéto dokonalé prostredie však v reálnom svete pravdepodobne nikdy nedosiahnete a preto sa reálna presnoť merania laserom pri väčšine výrobcov výrazne líši od toho čo uvádzajú v technickej špecifikácií svojich laserových meračov. Leica Geosystems to pri svojich diaľkomeroch DISTO robí trochu inak ako zvyšok trhu.

ISO norma pre presnosť laserových meračov

Presnosť laserových meračov ISO 16331-1

Presnosť všetkých laserových meračov Leica je ceritifikovaná podľa ISO normy pre laserové diaľkomery, ktorú vytvorila skupina nezávislých experotv preto, aby bolo možné laserové merače rôznych výrobcov objektívne porovnávať. Pri certifikácií podľa ISO 16331-1 sú diľkomery testované:

1. priaznivých podmienkach pre meranie (meranie v interiéri, pri izbovej teplote s cielením na bielu stenu a pri svetelných podmienkach 3 klux)

2. nepriaznivých podmienkach pre meranie (meranie v exteriéri za silného slnečného svetla 30 klux na bielu stenu, testovené v celom rozsahu prevádzkových teplôt)

3. špecifických podmienkach (meranie na terčovú platňu alebo na povrchy so slabou odraznosťou laserového lúča)

Kalibračný certifikát Leica Geosystems

Je jedno či si kúpite najlepši laserový merač na svete Leica DISTO S910 alebo najlacnejšiu Leicu za 99 EUR, ku každému diaľkomeru tohto švajčiarskeho výrobcu dostanete kalibračný cetrifikát. Leica Geosystems Calibration Certificate Silver je vždy vystavený pre konkrétny diaľkomer čo je identifikované podľa výrobného čísla a sú v ňom uvedená presnosť zistená pri výstupnej kontrole z výroby. Základné merače majú v certifikáte uvedenú presnosť merania dĺžok, pri diaľkomeroch ktoré sú vybavené sklonomerom nájete na kalibračnom certifikáte aj odchylku pre uhly.

Kalibracny certifikat Leica Geosystems

Ako overiť presnosť laserového merača?

Hoci má vaše DISTO certifikát ISO 16331-1 a aj kalibračný list so švajčiarska, môžu nastať situácie, kedy si budete chcieť samy skontrolovať či sa presnosť merania nezmenila. Najčastejšie vtedy, ak vám diaľkomer spadol z väčšej výšky či prežil iný typ silného nárazu. Tu je jednoduchý postup ako skontrolovať presnosť laserového merača.

 1. Nastavte si referenčnú vzdialenosť
  Vyberte si ľahko dostuné miesto bez prekážok s nemennou vzdialensoťou medzi dvomi pevnými bodmi ako napríklad dĺžka miestnosti alebo šírka okna. Základnica pre kontrolu prensosti diaľkomeru by mala byť v rozmedzí 1 a 10 metrov. Zistite presnú hodnotu referenčnej vzdialenosti, ideálne pomocou presného oceľového pásma. Odporúčame použiť čo najpresnejšie meracie pásmo, ideálne triedy presnosti I. až II. Menej presné pásmo nepoužívajte. Pred meraním referenčnej vzdialensoti skontrolujte či pásmo nie je poškodené, predovšetkým či nie je poškodená jeho koncová časť (háčik), akékoľvek chyby pásma budú mať vpylv na konečný výledok kontroly.
 2. Zafixujte diaľkomer
  Upevnite svoj diaľkomer na statív alebo inú podložku, ktorá zabezepečí že sa laserový merač medzi jednotlivými meraniami nepohne.
 3. Merajte
  Urobte 10 meraní referenčnej vzdialenosti svojim laserovým meračom. Inžinieri z Leica Geosystems testujú diaľkomery dvadstaimi meraniami, ale to sú Švajčiari.
 4. Počítajte
  Stiahnite si tento Excel súbor, zapíšte doň namerané hodnoty a zistíte aká je odchylka vášho laserového merača – Accuracy in [m].

Kalibrácia merača podľa ISO normy

Potrebujete pre svoje laserové meradlá Leica kalibračný certifikát od akreditovaného laboratória s okrúhlou pečiatkou, ktorý bude plne akceptovaný aj pri ISO audite? Obráťte sa na oficiálne zastúpenie značky Leica Geosystems pre SR, kde vám taktýto certifikát dokážu zabezpečiť.

Pôdorys bytu a 3D modely interiéru vytvoríte v smartfóne. Pomôžu vám tieto appky.

Pôdorys bytu a 3D modely interiéru vytvoríte v smartfóne. Pomôžu vám tieto appky.

 

Smartfóny a tablety sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Jediné zariadenie dokáže nahradiť počítač, navigáciu, kompaktný fotoaparát, hudobný prehrávač, ale aj diár alebo peňaženku. Vývojári z celého sveta chŕlia denne nové a nové aplikácie, vďaka ktorým dokážete zmeniť svoj smartfón na veľmi efektívny nástroj. Začína to už ráno, keď pri raňajkách scrollujeme sociálne siete a spravodajské weby, cestu do práce nám naplánuje appka v smartfóne podľa aktuálnej dopravnej situácie, počas dňa riešime cez smartfón emaily, komunikujeme s kolegami aj zákazníkmi cez rôzne messenger aplikácie, v to-do aplikáciách odškrtávame splnené úlohy. Toto poznáte asi všetci. Menej ľudí už vie, že spojením smartfónu alebo tabletu s laserovým meračom Leica DISTO dokážete priamo na displeji svojho mobilného zariadenia veľmi zaujímavým spôsobom vytvárať presný pôdorys bytu, stavby alebo 3D model interiéru.

Pôdorys bytu Leica DISTO

Meranie pôdorysu bytu pomocou diaľkomeru Leica a smartfónu

Pôdorys bytu zameriate za pár minút

Ako vytvoríte absolútne presný pôdorys bytu za pár minút? Predovšetkým potrebujete laserový diaľkomer Leica DISTO, ktorý spojíte cez Bluetooth rozhranie so svojim smartfónom a od tej chvíle sú výsledky všetkých meraní posielané do appky vo vašom mobilnom zariadení. V aplikácií pomocou nich môžete vymodelovať veľmi presný pôdorys bytu alebo iných meraných objektov či vytvoriť okótovanú fotografiu. Takto zdokumentovaný pôdorys následne vyexportujete ako PDF alebo JPEG, uložíte si ho do telefónu alebo zašlete spolupracovníkom na ďalšie spracovanie.

Výsledkom merania pôdorysu bytu či iného objektu pomocou laserového merača Leica DISTO a aplikácie v smartfóne je vizuálne pôsobivý PDF dokument s absolútne presnými hodnotami dĺžok stien, šírok dverí či okien. Export takto zameraného bytu vo formáte JPEG je zase ideálnym spôsobom ako profesionálne odprezentovať pôdorys nehnuteľnosti pri predaji na realitnom portály. Prepracovnejšie aplikácie umožňujú do presne zameraného pôdorysu bytu umiestňovať modely nábytku pre vytvorenie verného 3D modelu meraného bytu či iného interiéru. Pri platených verziách viacerých aplikácií je dokonca možné zameraný pôdorys bytu exportovať vo formáte DXF, ktorý následne spracuje akýkoľvek kompatibilný CAD softvér, čo pri svojej práci môžu oceniť predovšetkým projektanti a architekti.

Pôdorysy bytov vytvárané pomocou aplikácie DISTO sketch

Pôdorys bytu vytvorený za pár minút pomocou laserového merača Leica DISTO a aplikácie DISTO sketch

Laserové merače Leica DISTO s Bluetooth rozhraním

Celkom prvý laserový merač na svete vybavený Bluetooth technológiou predstavila švajčiarska Leica v roku 2004. Diaľkomer Leica DISTOplus dokázal cez Bluetooth rozhranie posielať výsledky meraní do PDA alebo notebooku. Nevýhodou tohto, na tú dobu revolučného riešenia, bol pomalý prenos dát a pomerne vysoká spotreba batérie pri zapnutom Bluetooth.

Leica DISTOplus bol prvý laserový merač na svete vybavený Bluetooth rozhraním.

Odvtedy sa mnohé zmenilo. V roku 2011 prišla na trh nová technológia Bleutooth 4.0 označovaná aj ako Bluetooth Smart, ktorá priniesla menšie rozmery čipu, inteligentnejší manažment pripojení a predovšetkým výrazne nižšiu spotrebu energie, vďaka čomu bolo možné implementovať bezdrôtovú konektivitu aj do menších a lacnejších diaľkomerov. V roku 2018 vyrába Leica osem rôznych modelov laserových meračov a šesť z nich je vybavených Bluetooth technológiou, sú to Leica DISTO D1, DISTO D110, DISTO D2, DISTO D510, DISTO D810 a DISTO S910. Najlacnejší laserový merač Leica vybavený Bluetooth Smart technológiou, pomocou ktorej vytvoríte pôdorys bytu rýchlo a presne, si dnes môžete kúpiť už za 99 EUR.

Dnešné laserové diaľkomery Leica DISTO prenášajú výsledky meraní do množstva iOS a Android zariadení.

Aplikácie pre vytváranie pôdorysu bytu

Pre rýchle a presné meranie pôdorysu bytu pomocou smartfónu a laserového merača Leica DISTO s Bluetooth rozhraním budete potrebovať vhodnú aplikáciu. Celkom zadarmo si môžete stiahnuť appku DISTO sketch od Leica Geosystems, ktorá bola vyvinutá spolu s meračom Leica DISTO D510 v roku 2012. Odvtedy prešla viacerými aktualizáciami a dnes predstavuje veľmi pohodlný a rýchly nástroj ako vytvárať presné pôdorysy alebo kótované fotografie priamo na stavbe.

Obrazovky aplikácie DISTO sketch – Zoznam jednotlivých meraní, pôdorys miestnosti a kótovaná fotografia.

Okrem appky DISTO sketch od Leica nájdete v Google Play alebo na iTunes aplikácie, ktoré dokážu spracovávať dáta z laserových meračov Leica DISTO. Tieto aplikácie tretích strán zväčša nie sú bezplatné, za to však ponúkajú množstvo nadštandardných funkcií pre interiérových architektov alebo BIM (Building Information Modeling).

 

Floor Plan Creator

Floor Plan Creator

Rozhranie aplikácie Floor Plan Creator

Najpopulárnejšou zo všetkých aplikácií, ktoré spolupracujú s diaľkomermi Leica DISTO je Floor Plan Creator. S touto aplikáciou môžete vytvárať presný pôdorys bytu alebo aj viacpodlažného domu. Aplikácia automaticky prispôsobuje rozmery a proporčne prekresľuje dĺžky stien, podľa nameraných dát, tak aby vo finále zodpovedali reálnemu stavu. Floor Plan Creator obsahuje veľkú databázu objektov ako sú dvere, okná, nábytok alebo elektrické spotrebiče, ktoré môžete umiestniť do vytvoreného pôdorysu bytu. Výsledný projekt je možné exportovať vo formátoch PDF, DXF a SVG, túto funkcionalitu však získate až po zakúpení platenej verzie aplikácie.

Floor Plan Creator na Google Play

MagicPlan

Zameraný pôdorys bytu v aplikácií MagicPlan.

Ďaľšia veľmi populárna aplikácia MagicPlan je primárne určená na vytváranie pôdorysov bytov, domov či iných interiérov. Ak máte v telefóne gyroskop alebo používate zariadenie kompatibilné s platformou Tango, tak na vytvorenie presného pôdorysu bytu stačí fotografia miestnosti. Ak však chcete mať svoj pôdorys bytu presný, tak budete potrebovať laserový merač Leica DISTO ktorého spárovanie je aj v tejto aplikácií úplne bezproblémové. Do vytvorených pôdorysov môžete umiestňovať nábytok, pridávať popisy či vlastnosti jednotlivých prvkov čím vytvoríte prepracovaný a kompletný pôdorys. MagicPlan exportuje projekty vo formátoch PDF, JPG, PNG, SVG, DXF a CSV.

MagicPlan na Google Play MagicPlan na iTunes

Ortograph

Prepracované funkcie, ktoré umožňujú vytváranie pôdorysov, umiestňovanie interiérových objektov, 3D náhľady a samozrejme bezproblémové párovanie s diaľkomermi Leica DISTO, to všetko ponúka aplikáci OrtoGraph. Tá premení smartfón na inteligentný skicár s CAD funkciami a poskytne export dát v profesionálnych formátoch. O kvalite tejto aplikácie svedčia aj ocenenia BestInBiz award a European Business Award.

Aplikácia Ortograph na Google Play

Ďalšie aplikácie na meranie pôdorysov, ktoré spolupracujú s meračmi Leica DISTO

 

Measure Mobile

Measure Mobile

Measure Mobile na Google Play Measure Mobile na iTunes

My Measure
Appka pre laserové merače MyMeasure

MyMeasure na Google Play MyMeasure na iTunes

RedStick CAD
Aplikácia pre laserové diaľkomery Red Stick CAD

Red Stick CAD na Google Play Red Stick CAD na iTunes

Room Planner Home Design
Aplikácia pre diaľkomery Room Planer Home Design
Room Planner Home Design na Google Play Room Planner Home Design na iTunes

 

Stanley Smart Connect

Aplikácia pre diaľkomery Stanley Connect

Stanley Smart Connect na Google Play Stanley Smart Connect na iTunes

 

TOTAL for Mobile

Aplikácia pre merače vzdialenosti TOTAL for Mobile

TOTAL for Mobile na Google Play TOTAL for Mobiel na iTunes

 

Xactimate mobile

Aplikácie pre diaľkomery Xactimate

Xactimate na iTunes

 

 

Ako najrýchlejšie zamerať steny pred maľovaním? Laserovým meračom.

Ako najrýchlejšie zamerať steny pred maľovaním? Laserovým meračom.

Maľovanie bytu je rovnako obľúbená aktivita ako platenie daní. Tiež by sa tomu chcel každý vyhnúť, ale podarí sa to len málokomu. Ťažko povedať čo je na maľovaní stien otravnejšie. Premiestniť a zakryť nábytok? Odstrániť staré nátery? Vybrať správnu farbu? Zmerať plochy stien?

Pri väčšine úkonov spojených s maľovaním je jediným riešením tvrdá manuálna práca, no aspoň so zameraním plochy stien vám pomôžu moderné technológie. Laserové merače Leica DISTO sú vybavené funkciou s názvom Painter, ktorá bola vymyslená práve na to, aby profesionálnym maliarom, ale aj hobby nadšencom domáceho malovania stien pomohla zefektívniť výpočet celkovej plochy stien. Lebo len ten, kto aspoň raz v živote nezažil ten pocit keď mu do dokončenia malovky chýba ešte pollitra farby odtiena latte machiato, len ten dokáže oceniť význam rýchleho a presného odmeranie plochy, ktorá sa bude malovať. Ako teda na to?

Vypocet plochy leica

1. Kúpite si laserový merač Leica DISTO s Painter funkciou
2. Aktivujete funkciou pre meranie plôch
3. Odmeriate dĺžku prvej zo stien, ktorú čaká nový náter
4. Stlačíte tlačidlo „+“ a odmeriate dĺžku dalšej steny
5. Opakujete body 3. a 4. až kým nezmeriate dĺžky všetkých stien, ktoré sa budú malovať
7. Teraz to príde – odmeriate výšku miestnosti.
8. Na displeji laserového merača Leica DISTO vidíte presný počet metrov štvrcových stien, ktoré čoskoro zmenia farbu.

Leica DISTO D2 BT meranie stien

Ale čo so stavebnými otvormi?

Aby to zameranie stien pred maľovaním nebolo také úplne jednoduché, väčšina ľudí má doma okrem stien aj okná a dvere, ktoré sa len málokedy natierajú spolu zo stenami a preto ich treba z celkovej plochy odrátať. Aj s tým vám pomôže merač leica DISTO.

9. Skončili sme vo chvíli, kedy na displeji merača vidíte spočítané m2 stien. Teraz ideme odpočítavať tie stavebné otvory, tak stalčte tlačidlo „-“.
10. Odmerajte šírku okna alebo dverí
11. Odmerajte výšku toho istého otvoru
12. Pokračujte bodmi 10. a 11. až kým nezmeriate všetky stavebné otvory
13. Na záver stlačte tlačidlo „On-DIST“. Laserový merač vypočíta celkovú plochu stavebných otvorov a odráta ju od celkovej plochy stien.
14. na displeji už v tejto chvíli vidíte finálny počet metrov štvorcových, ktoré čakajú na tú novú krásnu frappé-macciato farbu, čo manželka videla v časopise.

Nepochybne existuje množstvo rôznych spôsobov ako zmerať plochy stien pred maľovaním, ale ten najrýchlejší, najpresnejší a hlavne najpodholnejší spôsob je spoľahnúť sa na laserový merač Leica DISTO. Funkciu Painter majú tieto laserové merače Leica:

Leica DISTO D2 BT
Leica DISTO X310
Leica DISTO D410
Leica DISTO D510
Leica DISTO D810
Leica DISTO S910